English Albanian

Apartamente në Prishtinë për kohë të gjatë dhe të shkurtër

Apartamente të mobiluara në Prishtinë me çmime të volitshme

★★★★★

Dodona Penthouse 67

Qyteti: Prishtina

Price is negotiable €

5


Dodona Apartament 59

City: Prishtina

Long term €

5


Dodona Apartament 56

Qyteti: Prishtina

Per night 45€

5


Dodona Penthouse A37

Qyteti: Prishtina

Price is negotiable €

5